วธ.ปรับงบกว่า 40 ล้านทำสื่อรณรงค์สู้โรคระบาด

วธ.ปรับงบกว่า 40 ล้านทำสื่อรณรงค์สู้โรคระบาด
วธ.ปรับงบกว่า 40 ล้านทำสื่อรณรงค์สู้โรคระบาด

 

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ข่าวด่วน เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2563 โดยเน้นย้ำให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีบทบาทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 มากขึ้น โดยให้มีการปรับกรอบงบประมาณเดิมที่จะใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมปกติจำนวนกว่า 40 ล้านบาท สำหรับนำมาใช้จัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

 

นายอิทธิพลกล่าวว่า สำหรับกรอบการพิจารณาแนวทางการจัดสรรและให้ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อของกองทุนฯในปีนี้ แบ่งสัดส่วนได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทเปิดรับทั่วไป ร้อยละ 30 ได้แก่ สื่อสำหรับเยาวชน และสื่อภาคประชาชน 2.ประเภทสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละ 60 เกี่ยวกับนวัตกรรม และเรื่องสื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน และ 3.การให้ทุนใหม่ที่มีการจัดสรรให้ประเภทเครือข่ายต่างๆ เป็นครั้งแรก ร้อยละ 10 ได้แก่ สื่อสำหรับศิลปินพื้นบ้าน สภาเครือข่ายวัฒนธรรม รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้การผลิตสื่อมีความหลากหลายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้การสนับสนุนให้ทุนแต่ละโครงการจะต้องเห็นผลงานที่ชัดเจนมีบทบาทช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการสร้างความรับรู้ด้านการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เนื้อหาที่นำไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของคนในสังคมและการแก้ไขปัญหาข่าวลวงในสื่อโซเชียลมีเดีย

 

 

 

 

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาาม ข่าวด่วน ได้ที่เว็บไซต์ www.wbhart.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *