งบ 50 ล้าน ยับยั้งโควิด-ต้องเน้นโปร่งใส ทันสถานการณ์

งบ 50 ล้าน ยับยั้งโควิด-ต้องเน้นโปร่งใส ทันสถานการณ์

นิพนธ์’เร่งผู้ว่าฯใช้งบ 50 ล้าน ยับยั้งโควิด-เน้นโปร่งใส ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังผู้ว่าฯทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญคือต้องดำเนินทุกอย่างไปด้วยความโปร่งใส ข่าวด่วน นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ต้องการชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายวงเงินการใช้งบประมาณได้จำนวน 50 ล้านบาทไปแล้วนั้นสามารถดำเนินการได้ ซึ่งผู้ว่าฯสามารถนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หรือสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประการสำคัญคือ ต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสยังคงรุนแรงในปัจจุบัน

ส่วนวงเงินเดิม 10 ล้านบาทของงบเชิงป้องกันหรือยับยั้ง ยังคงเหมือนเดิม สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจในเชิงป้องกันหรือยับยั้งในภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพราะภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีเพียงแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เท่านั้น แต่มีทั้งภัยพิบัติจากสถานการณ์ไฟป่า ภัยแล้ง ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน หรือภัยพิบัติต่างๆในหลายพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ว่าฯ ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะต้องไปพิจารณาหารือเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติทุกประเภทให้ได้ อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วน ได้ที่เว็บไซต์ www.wbhart.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *